Kurs miesięczny online NA START!


Fechas:

9 maja - 1 czerwca

Lekcje w poniedziałki i środy, godz. 10.00 – 11.30 oraz 17:00 - 18:30

Precio:

280 PLN 


Ilość godzin w ciągu dnia:  2 lekcje 45-minutowe, w sumie 16 lekcji podczas kursu   
 Godziny zajęć:   10:00 - 11:30, 17:00 - 18:30
 Dni zajęć:  poniedziałek i środa
 Ilość osób w grupie:  maksymalnie 12, minimalnie 4

Podczas kursu będziemy koncentrować się przede wszystkim na opanowaniu najważniejszych wyrażeń leksykalnych, które pomogą odnaleźć się w różnych sytuacjach życia codziennego.
Zadbamy również o staranność językową, poprawną wymowę i używanie odpowiednich struktur gramatycznych.
 

Cena promocyjna kursu to 280 złotych. Liczba miejsc jest ograniczona.

Cena zawiera:

- 16 lekcji języka polskiego (8 spotkań)

- Materiały lekcyjne

- Test końcowy

- Certyfikat ukończenia kursu

 

Jak wyglądają zajęcia?

• Szczególny nacisk kładziemy na komunikację – mówisz po polsku już od pierwszych zajęć.

• Zagadnienia gramatyczne zawsze prezentowane są i utrwalane w kontekstach komunikacyjnych, w jasny i przystępny sposób.

• Częste powtórki motywują do regularnej pracy i ułatwiają opanowanie większych partii materiału.

• Sympatyczna i swobodna atmosfera na lekcji pozwala bardzo szybko przełamać bariery w posługiwaniu się językiem polskim.

• Kurs kończy się testem sprawdzającym i rozdaniem certyfikatów.