Preguntas más frecuentes

¿Se puede obtener un certificado que demuestra que participo en un curso? ¿Qué requisitos hay que cumplir?

A veces, nuestros estudiantes necesitan un certificado similar para poder solicitar el visado o prolongar legalmente su estancia en Polonia. Emitimos un certificado adecuado a los estudiantes que se han matriculado al curso y han pagado el primer plazo.

¿Es posible participar en el curso de fin de semana y a la vez en otro curso durante la semana?

Por supuesto. La mejor opción es participar en el curso de fin de semana y al mismo tiempo en las clases individuales, sobre todo cuando es necesario recuperar una ausencia más larga. 

También existe una opción de juntar el curso de fin de semana con el curso intensivo de dos semanas en linea, sin embargo hay que tener en cuenta que los temas de clases del curso de fin de semana pueden repetirse en otros cursos.

¿Cómo voy a saber qué nivel del idioma tengo?

Para comprobar tu nivel del idioma tienes que venir a nuestra academia para hablar con el profesor y completar un test escrito. Por favor, reserva alrededor de 30 minutos para nuestro encuentro. El test de prueba de nivel está también en nuestra página web.

Te invitamos cada día de lunes a viernes desde las 9:00 hasta las 18:00 a nuestra escuela en Michałowskiego 2/3.

Al determinar el nivel de la lengua utilizamos el Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCERL) de acuerdo con las normas del Consejo de Europa.

¿Hay algún límite de edad para las personas que quieren participar en el curso?

No hay límite de edad. :) Para inscribirse, hay que tener al menos 16 años. En algunos casos  aceptamos a los cursos personas menores de 16 años, con aprobación por escrito de sus tutores legales. A los niños en general les proponemos clases individuales o, en el caso de tener más interesados, formamos grupos especiales. 

¿Si resigno de participar en el curso, voy a recibir reembolso del importe pagado?

Si después de haber pagado por el curso no podrás participar en él, el anticipo no es reembolsable. Si has pagado todo el importe por el curso, te devolveremos el dinero reducido por la cantidad del anticipo y el pago por la transferencia.

En el caso de resignar hasta dos semanas antes del comienzo del curso, hay una posibilidad de participar en un curso con fecha posterior o matricular a otra persona en tu sitio. En este caso no pierdes ningún dinero por resignar del curso.

¿Voy a obtener un certificado de finalizar el curso? ¿Es un certificado valorado por otras escuelas o universidades?

El certificado de finalizar el curso es otorgado a cada estudiante que ha pasado el examen final y ha atendido a las clases. Este documento contiene información de: tipo del curso, su duración, nivel y la cantidad de horas en total.

El certificado expedido por nuestro Centro de la Lengua Polaca no es un documento oficial pero es valorado por la mayoría de las academias o universidades y empresas, como un documento que confirma el conocimiento del polaco en un nivel en concreto.

¿Cómo puedo inscribirme al curso?

La manera más rápida es rellenar el formulario de solicitud en nuestra página web. La inscripción se puede hacer también en la secretaría de la academia. Al reservar una plaza en el curso hay que pagar un anticipo: es una confirmación final de la matrícula.

Czy materiały lekcyjne są wliczone w cenę?

Do ceny kursu semestralnego należy doliczyć podręcznik oraz ćwiczenia (ok. 125 PLN). Pozostałe materiały lekcyjne są zawarte w cenie.

Materiały wykorzystywane podczas kursu dwutygodniowego są wliczone w cenę kursu.

¿Cuál es la lengua utilizada en clase?

En clase hablamos y aprendemos en polaco. Nuestros estudiantes son de diferentes partes del mundo y muchas veces el polaco es la única lengua en común. El método comunicativo de enseñanza no sólo motiva a los participantes a hablar, sino también les hace pensar en otro idioma diferente a su lengua materna.

Todos los trabajadores de la escuela Varia hablan inglés, lo que facilita la comunicación fuera de clase.

¿Cuántas personas hay en general en el grupo?

Un grupo en general tiene de 7 a 12 estudiantes. El número mínimo son 4 personas en un grupo.

Si no podré participar em todas las clases, ¿podré pedir reembolso por la parte proporcional del dinero por el curso?

Las ausencias aisladas no influyen en el precio del curso. Puedes recuperar las clases por tu propia cuenta, al usar el material de clase que encontrarás en tu cuenta del portal del estudiante o durante las consultas gratuitas con tu profesor. 

¿Hay un examen al final del curso?

Los estudiantes terminan el curso con un examen final. Las preguntas del test se elaboran individualmente para cada grupo y abarcan exclusivamente lo que se realizó durante las clases. Antes de test hay una clase de repaso que facilita la preparación para el examen. El hecho de tener resultados positivos en los exámenes y participar activamente durante las clases garantizan terminar el curso y permiten continuar el aprendizaje en un nivel más alto.

¿Es posible participar en el curso de fin de semana y a la vez en otro curso durante la semana?

Por supuesto. La mejor opción es participar en el curso de fin de semana y al mismo tiempo en las clases individuales, sobre todo cuando es necesario recuperar una ausencia más larga. 

También existe una opción de juntar el curso de fin de semana con el curso semestral o intensivo de tres semanas, sin embargo hay que tener en cuenta que los temas de clases del curso de fin de semana pueden repetirse en otros cursos.

¿Cuándo y cómo usar el portal del estudiante?

Cada estudiante de Varia recibe acceso a su cuenta personal en el portal del estudiante.
En el portal y tu cuenta podrás enterarte de lo que se ha dado en una clase particular y descargar los ejercicios para imprimir.

Czy są możliwe jakieś zniżki w opłatach za kurs?

Informacje o aktualnych zniżkach i promocjach znajdują się tutaj

Czy szkoła oferuje kursy na różnych poziomach zaawansowania?

Uczymy na wszystkich poziomach zaawansowania, od początkującego po zaawansowany. Osoby, które już miały kontakt z językiem polskim, piszą na początku kursu test kwalifikacyjny. Na podstawie wyników testu pisemnego oraz rozmowy z lektorem przydzielamy do odpowiedniej grupy. Przy określaniu poziomu biegłości językowej stosujemy Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESKOJ) - Common European Framework of Reference for Languages, zgodny z zaleceniami Rady Europy.

Czy muszę mieć włączoną kamerę w czasie lekcji?

Nie jest to obowiązkowe, ale na pewno ułatwia i umila interakcje podczas zajęć 😊.

¿Cuánto dura el aprendizaje de un nivel?

Do kiedy szkoła przyjmuje zapisy na kursy online?

Daty kursów podane są na stronie. Zapisy przyjmujemy do momentu zapełnienia miejsc w grupach, zwykle do kilku dni przed rozpoczęciem kursu. W ciągu trwania kursu semestralnego (dot. grup o wyższych poziomach niż początkujący) można dołączać do istniejącej już grupy, jeśli są jeszcze wolne miejsca.

W jakim formacie przesyłane są pliki od lektora z materiałami na lekcje?

Pliki są w formacie PDF lub DOC.

Czy po skończeniu kursu dwutygodniowego online można kontynuować naukę na następnym poziomie?

Kontynuując kurs możesz mieć pewność, że będziesz realizować nowy materiał. Należy pamiętać, że osiągnięcie poszczególnych poziomów wymaga określonej ilości godzin pracy. Zwykle nie ma możliwości zrealizowania jednego poziomu w czasie jednego kursu. Więcej informacji o poziomach, kliknij tutaj.

Jaką metodą prowadzona jest nauka języka polskiego w Centrum Varia?

Nauka polskiego w naszej szkole opiera się przede wszystkim na metodzie komunikatywnej, co oznacza, że szczególny nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem polskim w różnorodnych sytuacjach życiowych.

Ćwiczenia lekcyjne są tak zaprojektowane, by odzwierciedlały autentyczną komunikację. Stąd na naszych lekcjach różnorodność dialogów, dyskusje prowadzone w parach i małych grupach, scenki sytuacyjne, gry i zabawy. 

Czy jest możliwe łączenie lekcji indywidualnych z kursem w grupie?

Oczywiście. Zawsze można zamówić lekcje indywidualne, zwłaszcza gdy np. z powodu dłuższej nieobecności chce się nadrobić stracony materiał. To również dobry sposób na uzupełnienie materiału o specyficzne słownictwo (np. Business Polish).

Problemy techniczne podczas lekcji

Często problemy techniczne wynikają ze słabego łącza Internetowego – sprawdź, czy inne okna przeglądarki są zamknięte oraz czy kamera, mikrofon oraz słuchawki/głośnik są poprawnie zainstalowane i podłączone.

Również, możesz skorzystać z pomocy technicznej platformy Zoom: https://bit.ly/3sCPGAG

Jeśli z powodów technicznych nie uda Ci się połączyć z grupą, zawsze możesz sprawdzić materiał z lekcji na swoim panelu ucznia (dotyczy kursu semestralnego).

W jaki sposób można zapłacić za kurs?

Przelewem na konto, kartą lub gotówką. Nasi studenci przy płatności za kurs używają również takich narzędzi jak PayPal, Revolut czy TransferWise.
Dane bankowe: 

VARIA s.c.-Centrum Jezyka Polskiego. Katarzyna Hoffmann, Aneta Kawa
ul. Michalowskiego 2/3
31-126 Krakow

Konto walutowe w EURO:
Nazwa banku: BRE Bank S.A. Dzial Bankowości Detalicznej
Adres banku: ul. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
IBAN/Numer konta: PL 70 1140 2017 0000 4012 0038 5708
SWIFT/BIC: BREXPLPWMUL

Konto złotówkowe w PLN:
Nazwa banku: BRE Bank S.A. Dzial Bankowosci Detalicznej
Adres banku: ul. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
IBAN/Numer konta: PL 51 1140 2017 0000 4102 0546 3403
SWIFT/BIC: BREXPLPWMUL

Jak dużo mogę się nauczyć na kursie dwutygodniowym online?

Osoby początkujące po dwóch tygodniach intensywnej nauki są w stanie opanować podstawy gramatyki oraz porozumieć się w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych, m.in.: opowiedzieć o sobie, zrobić zakupy, zapytać o drogę i zamówić obiad w restauracji. Natomiast osoby na wyższym poziomie zaawansowania w przeciągu dwóch tygodni mogą w wyraźny sposób np. poprawić sprawność mówienia, wzbogacić zasób słownictwa czy udoskonalić poprawność gramatyczną, ortograficzną i stylistyczną wypowiedzi.

Czy muszę mieć kamerę oraz mikrofon, żeby uczestniczyć w zajęciach?

Kamera nie jest obligatoryjna, ale zestaw słuchawki + mikrofon jest konieczny, aby student mógł brać aktywny udział w lekcji.

Na jakiej platformie odbywają się zajęcia?

Zajęcia grupowe odbywają się na platformie Zoom, która jest darmowa dla studentów. Lekcje indywidualne online odbywają się za pomocą platformy najwygodniejszej dla studenta i lektora.